Sùi mào gà ở niệu đạo có gì nguy hiểm không và làm sao điều trị? | Cars Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Sùi mào gà là một trong những bệnh lý xã hội hay mắc phải. Thông thường, sùi mào gà thường mọc ở miệng, sùi mào gà ở niệu đạo, cơ quan sinh dục,...
Loading...

Comments

Who Upvoted this Story